Over ons

Over ons

De stichting Maarkels Landschap werd in 2002 opgericht en het bestuur hanteert sindsdien een simpele werkwijze; stimuleren van lokale initiatieven ter versterking van streekeigen erf, bouw en landschap ten behoeve van de bewoners van Markelo.

Maarkels Landschap is ontstaan uit het project “Erf & Land Markelo”. Het doel was te komen tot een duurzaam netwerk van mensen dat zich wil inzetten voor behoud en ontwikkeling van het streekeigen landschap rond Markelo. Men wilde dit bereiken door het concreet uitvoeren van een project dat tevens als voorbeeld kon dienen. Er werden toen 10 kleine bijgebouwen, zoals hooibergen en kookhuisjes hersteld.

 

Het gevolg was dat eigenaren van gebouwen, erven en andere belangstellenden mee wilden helpen. Er ontstond een werkgroep boerenerven en werd een wandelommetje gerealiseerd. Voor herstel en duurzaam beheer van landschapselementen werd – samen met initiatiefgroep (Elsenerbroek) – de agrarische natuurvereniging “ Hooltwark “ opgericht. Deze vereniging functioneert sinds 2006 volledig zelfstandig.

Landschap en bebouwing hangen onlosmakelijk samen met bewoners en sociale verbanden. Een boerenerf bestaat en is toekomstbestendig door de perspectieven van de bewoners en de onderlinge verbanden tussen generaties. In het licht van aanstaande decentralisaties op gebied van zorg, arbeid en welzijn is de rol van lokale leefgemeenschappen in toenemende mate van belang.

Het Maarkels Landschap heeft contact met de lokale afdeling van de Plattelands Jongeren Overijssel. De jongeren geven aan graag in de omgeving van Markelo te willen blijven wonen en werken, maar maken zich zorgen over mogelijkheden die hiervoor zijn. Het bijvoorbeeld moeilijk betaalbare huisvesting te vinden.

Het bestuur komt regelmatig bij elkaar en bespreekt vaak op ongedwongen en informele wijze de voortgang van de activiteiten en projecten. Het overleg vindt plaats aan de Oude Rijssenseweg in Markelo.
Elk bestuurslid neemt vaak een onderwerp ter hand, maar meestal worden de projecten samen aangepakt. Iedere keer is het weer spannend of we een groep belangstellenden kunnen vinden die ons helpt de activiteiten en projecten van de grond te krijgen.

Bij deze nodigen we dan ook iedereen uit om zich aan te melden voor hulp bij een van onze initiatieven.

Het bestuur

Voorzitter
Diederik Roeterdink
roeterdink@maarkelslandschap.nl

Secretaris
Charles Obdeijn
obdeijn@maarkelslandschap.nl

Penningmeester
Gerard Hazewinkel
hazewinkel@maarkelslandschap.nl

Lid
Etha Elink Schuurman
elink@maarkelslandschap.nl

Beheer multimedia
Petra Mes
maarkelslandschap@gmail.com