Erf & Bouw: een terugblik

Erf en Bouw

Maarkels Landschap zet zich in voor streekeigen erf & bouw.

Dit betekent zowel behoud van bestaande streekeigen gebouwen als nieuwbouw in streekeigen stijl. Ook de eigen identiteit van het erf in het Maarkels landschap, het behouden en versterken van het ensemble op het erf en in de buurtschappen zijn daarbij van waardevol belang.

Maarkels Landschap beschikt kennis en ervaring. We willen vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Heeft u vragen over uw erf, bouw of nieuwbouw, neem dan contact met ons op.

Terugblik

In het kader van gebouw en erf zijn sinds 2002 diverse projecten uitgevoerd.

Het eerste project was ‘Erf & Land Markelo’ waarbij een netwerk van erfeigenaren is gevormd en kleine agrarische bijgebouwen zijn gerestaureerd.

‘Vrouwen van nu’ werd betrokken bij een avond over het boerenerf en de ‘Boerenervenwerkgroep ‘ is opgericht. Onder leiding van Landschap Overijssel is het project ‘Dorpen in het Groen’ uitgevoerd. Op 100 erven zijn hagen, appelboomgaarden, singels en solitair groen op het erf geplaatst. Een kastanjeboom op het achtererf dient bijvoorbeeld als schaduwboom maar ook voor het weren van boze geesten.

Tevens is een cursus gehouden voor het snoeien van hoogstamfruitbomen . Twee studenten van de Hogeschool Larenstein in Wageningen schreven het boekje ‘Omstreeks Markelo’. Naast beschrijvingen en foto’s van het Markelose landschap en de typisch Markelose boerenerven staan in het boekje tips voor cultuurhistorisch verantwoorde erfinrichtingen. De presentatie van het boekje tijdens een infomarkt trok 180 bezoekers. In een daar op volgend project lieten onder leiding van de Monumentenwacht 80 eigenaren een gedeelte of het gehele rieten dak vervangen.

Markelo staat bekend om zijn dwarsritschuren . De dwarsritschuur is een 3 beukige schuur. De hoofdvorm is gelijk aan de boerderij (langshuis) doch de inrijdeuren bevinden zich aan lange zijden van de schuur. Een hoge deur aan de ene zijde en een lage deur aan de andere zijde. Men rijdt niet langs maar dwars door de schöppe. Een volle vracht hooi gaat door de hoge deur naar binnen en de lege wagen vervolgt zijn weg door de tegenoverliggende lage deur. Voor het restauratie-project meldde zich een kleine 30 tal eigenaren van schuren aan . Dertien dwarsrit-schöppes werden onder leiding van de Monumentenwacht gerestaureerd. Een tweetal schöppes kreeg een herbestemming. Monumentenwacht bood deelnemers van het project een cursus aan over onderhoud en restauratie.

In het provinciale SHE project (Streekeigen Huis en Erf) is subsidie verleend voor erfbeplanting, rietendaken, het terugbrengen van historische elementen en kleine restauratiewerkzaamheden aan boerderijen en overige gebouwen op het erf. Dit project was in de Hof van Twente en met name in Markelo een groot succes.