Binding door Maarkels graan

In Nieuws on

De Stichting Maarkels Landschap heeft het initiatief genomen om een nieuw project te starten.  Het project ‘Binding door Maarkels graan’ is een project waarmee Maarkels Landschap een positieve bijdrage wil leveren aan het behoud van het karakteristieke beeld van Markelo. Maar vooral ook samen met Markeloërs actief daaraan te werken.

Maarkels Landschap heeft de afgelopen jaren ervaren dat het samenwerken aan landschapsprojecten mensen in beweging zet en sociale verbanden versterkt. De activiteiten rond de graanteelt en –verwerking hebben dit in bijzondere mate gehad. Maarkels Landschap wil dit graag verder uitwerken en een nieuwe lokale sociale en economische activiteit opzetten waarbij het Maarkels graan het bindmiddel vormt.

Een van de ideeën achter dit project is om op kleine schaal met betrokken partijen een samenwerkingsverband te creëren zoals vroeger in coöperatief verband gebruikelijk was. Het doel van zo’n verband moet behalve effectiviteit en kostenbesparend effect ook het zinvol samen een bijdrage leveren aan een ideëel doel. Het coöperatief verband moet ook werkelijk mensen verbinden. Hetgeen kan leiden tot nieuwe initiatieven om de leefomgeving in stand te houden en te verbeteren.

De informele samenwerking die inmiddels door het ingezette proces al tot stand is gekomen bestaat uit verschillende mensen. Zij hebben in de beginfase van het roggeproject op een of andere manier een bijdrage geleverd aan de proef om te onderzoeken wat er komt kijken bij graanteelt. Vooral het onderzoek naar beschikbare akkertjes, graansoorten, bewerkings- en verwerkingsfaciliteiten en verkoopbaar product heeft een eerste inzicht gegeven hoe het verdienmodel voor deze activiteit er uit zou kunnen zien.

Er hebben zich tot nu toe 8 eigenaren van akkertjes bereid verklaard mee te doen met dit project. Daarnaast hebben zich ook een aantal bewoners uit Markelo bereid verklaard mee te helpen bij de bewerking van de akkers, het oogsten van het gewas en maken van een product.

Meer informatie: Stichting Maarkels Landschap : tentije@maarkelslandschap.nl : 06-52241724

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*